Alžbeta Juhászová, MIKRO

30685630
Alžbeta Juhászová, MIKRO
Gaštanová 331/47,  076 35 Somotor
Trebišov
16.04.1997
30.04.2010
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
Výroba plastových obalov
Výroba obalov z plastov
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.